Lid worden


De Zeil- en Motorbootvereniging Jason is een watersportvereniging met als missie de watersport in brede lagen van de bevolking mogelijk te maken.
Wij doen dit door en met behulp van de inzet van leden om de kosten voor de leden zo laag mogelijk te houden.
Zeil- en motorbootvereniging Jason is geen verhuurbedrijf van ligplaatsen, maar verlangd duidelijk meer van haar leden dan het overmaken van de financiële vergoeding.

Om voor een ligplaats in aanmerking te komen moet men eerst lid worden van onze vereniging. Aanvragen voor een ligplaats zonder dat u het aanmeldingsformulier Lidmaatschap heeft ingevuld worden niet in behandeling genomen.

Als men is toegelaten als lid kan men een ligplaats aanvragen voor de winter en de zomer. De winterligplaatsen kunnen meestal direct worden gehonoreerd. Voor de zomerligplaatsen is afhankelijk van de boot een wachtlijst.
De zomerligplaatsen worden in januari ingedeeld aan de hand van de ledenlijst en de ligplaatsaanvragen die op 1 januari bekend zijn. Als er meer ligplaatsaanvragen zijn dan ligplaatsen, wordt er ingedeeld op basis van anciënniteit.

Op de pagina Downloaden vindt u het aanmeldingsformulier. Door deze volledig in te vullen en te verzenden gaat u accoord met onze statuten en voorwaarden. Voor het invullen lees aandachtig de toelichting.

Indien het formulier bij ons binnen is wordt u na enige tijd uitgenodigd voor een gesprek met een afvaardiging van het bestuur. Met name wordt besproken wat de toegevoegde waarde van het toekomstige lid is voor onze vereniging.
Op basis van dit gesprek krijgt u bericht of u wordt toegelaten tot de vereniging en wordt er een prognose afgegeven wanneer een eventuele ligplaats beschikbaar zal zijn.

Voor de tarieven verwijzen wij u naar het menu downloads. Daar kunt u de tarievenlijst downloaden. De tarieven worden elk jaar in november vastgesteld door de ledenvergadering.